FOSFAATRECHTEN

U wilt handelen met fosfaatrechten. Misschien heeft u zelf te weinig fosfaatrechten, of u heeft ze juist over.

AgriWald brengt vraag en aanbod bij elkaar en is een betrouwbare partner voor zowel aan- als verkopers van fosfaatrechten.

Graag voorzien we u – geheel vrijblijvend en kosteloos – van de nodige informatie om tot aan- of verkoop van fosfaatrechten over te gaan.


VVO’s

Om een mestoverschot van uw bedrijf (deels) te laten verwerken, kunt u een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO’s) afsluiten.

Het kopen van VVO’s is één van de opties om aan uw mestverwerkingsplicht te voldoen. Wanneer u juist meer mest hebt laten verwerken dan wettelijk nodig was, kunt u VVO’s verkopen.

Graag voorzien wij u van een actuele prijs van VVO’s.