Wnb-aanvragen aanvullen

Bezwaar tegen vergunning of vernietigde vergunning In het geval tegen een Wnb-aanvraag bezwaar is aangetekend, zal aan de aanvrager de mogelijkheid worden geboden om de aanvraag aan te vullen. Maak van deze mogelijkheid (al dan niet met het vragen van uitstel van aanvulling) gebruik, omdat er dan geen extra leges …

PAS-melding gedaan, en nu?

Als je een PAS-melding hebt gedaan, kun je verzoeken om deze melding te laten legaliseren. Bedrijven die een PAS-melding willen laten omzetten in een formele toestemming moeten informatie doorgeven aan RVO. RVO heeft de uiterste datum voor het indienen van deze informatie uitgesteld naar 1 oktober 2020. Het is de …

Nieuw beleid m.b.t. knelgevallenvoorziening

De minister heeft op 16 mei 2018 meer bekend gemaakt over het beleid ten aanzien van de knelgevallenvoorziening. Starters De minister overweegt om de regeling aan te passen over het vereiste dat er werd gemolken op 2 juli 2015 om in aanmerking te komen als knelgeval. Als de Europese Commissie …

Knelgevallen samengevat

Ken je recht! Een – zo kort mogelijke (!) – samenvatting van de knelgevallen. 1. ziekte of overlijden 2. ziekte/overlijden mede-ondernemer, bloed-/aanverwantschap 1e graad 3. diergezondheidsproblemen op het bedrijf; 4. vernieling van (een deel van) de melkveestallen; 5. bouwwerkzaamheden, zoals verbouwing van de stal. Let op, op 2 juli 2015 …

Fosfaatreductieplan in 2018

Wist je dat je ook in 2018 nog met het Fosfaatreductieplan te maken kunt hebben? Als je deze maand of de laatste drie maanden koeien die tenminste eenmaal hebben gekalfd afvoert of hebt afgevoerd, kun je alsnog een hogere heffing opgelegd krijgen als je de koeien in het begin van …

Betalingsregeling bij toewijzing lichte toets

Ik heb een verzoek gedaan om een lichte toets (en dit is toegewezen.) Wat is nu het beleid van RVO? De geldsommen van de afgelopen periodes zullen alsnog worden opgelegd/ge├»nd. Er kan wel een betalingsregeling worden getroffen. Deze betalingsregeling houdt in dat bij iedere betaling van het melkgeld van de …

FrieslandCampina-leveranciers opgelet!

Er kan een tijdelijke standstill-maatregel in de eerste helft van 2018 (een tijdelijke voorwaardelijke FrieslandCampina maatregel) worden ingevoerd. De ledenraadsvergadering heeft daarmee ingestemd. Of deze standstill werkelijkheid wordt, hangt af van het melkaanbod volgend jaar. Als dit aanbod niet verwerkt kan worden door FrieslandCampina, wordt deze maatregel ingevoerd. Deze maatregel …

Positieve toetsing verzoek lichte toets

We krijgen de eerste beslissingen van RVO op het verzoek om een lichte toets binnen. De beoordeling daarvan is dat het verzoek gegrond verklaard is. Voor deze gevallen is het fosfaatreductieplan dus buiten werking gesteld. Voldoe jij ook aan de voorwaarden en wil je ook zo’n verzoek indienen? Het kan …

Niet op tijd een beslissing? Dit kun je doen!

Ik heb nog steeds geen beslissing op mijn bezwaar, terwijl de beslistermijn allang om is! Kan ik wat doen om RVO te dwingen de beslissing snel(ler) te nemen? Ja. Je hebt in dit geval o.m. de mogelijkheid om RVO in gebreke te stellen. Als RVO dan niet binnen twee weken …

Generieke korting en uitbreiding knelgevallen

De Staatssecretaris heeft in een brief op 12 juli 2017 aan de Tweede Kamer het generiek kortingspercentage en uitbreiding van de knelgevallen bekend gemaakt. De generieke korting is vastgesteld op 8,3%. Het doel van de wet fosfaatrechten is om er voor te zorgen dat de fosfaatproductie door melkvee vanaf 2018 …