Vraag en aanbod

Als boer heb je te maken met allerhande beperkingen in de ontwikkeling van je bedrijf. Mede daarom kan het verstandig zijn rechten of referenties aan te kopen of juist te verkopen. In het geval je tot aan- of verkoop wilt overgaan, kunnen wij je daarin bijstaan. Kijk op quotum.nu voor ons actuele vraag en aanbod.