Juridische diensten

Hieronder staan de meest voorkomende diensten die we aanbieden voor agrariërs. Kies een dienst om meer informatie over deze dienst te lezen.

Als boer krijg je in allerhande situaties te maken met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Onder meer bij het doen van de Gecombineerde Opgave, bij het instellen van bezwaar tegen de toekenning van betalingsrechten, subsidies, korting/boete en de vaststelling van fosfaatrechten. De juiste registratie van je gegevens bij RVO is belangrijk. Wij staan je graag bij in je bezwaar en beroep tegen een beslissing van RVO.

Wilt u meer weten over RVO-aangelegenheden? Neem contact op!

Gemeenten zijn verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan de effecten op de Natura 2000-gebieden te beoordelen. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in strijd is met de Natuurbeschermingswet, leggen steeds meer gemeenten het maximale dieraantal en de maximale stikstofemissie op een agrarisch bouwvlak vast. Daarvoor worden het aantal dieren uit de Nb-vergunning, melding in het kader van de PAS of het feitelijk gehouden dieraantal aangehouden. Het aanvragen van een Nb-vergunning is verplicht én wordt dus steeds belangrijker!

Wanneer je voor je bedrijf een Natuurbeschermingswet (Nb-)vergunning hebt aangevraagd, moeten de daarin opgegeven aantallen binnen twee jaar zijn gerealiseerd. Als de voorgenomen wijziging of uitbreiding niet binnen twee jaar is gerealiseerd, is er sprake van een overtreding die kan worden aangeduid als een strafbaar feit. Mogelijk kan de vergunning zelfs worden ingetrokken. Binnenkort wordt er binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO) besproken hoe om te gaan met het terugnemen van onbenutte ruimte. We houden deze besprekingen nauwlettend in de gaten.

Wilt u meer weten over vergunningen? Neem contact op!

De wet maakt onderscheid tussen pacht en huur. Pacht of verpacht je grond van meer dan 1 hectare of gebouwen voor de landbouw? Dan moet je een pachtovereenkomst opstellen. Een pachtovereenkomst is een zogenaamde bijzondere overeenkomst. Dat wil zeggen dat in het geval de overeenkomst voldoet aan voorwaarden uit de wet, er sprake is van een pachtovereenkomst. Daarbij maakt het niet uit of je dit wel of niet hebt bedoeld. Als er niet wordt voldaan aan de kenmerken van een pachtovereenkomst, is er sprake van huur. In beide gevallen is het raadzaam je te laten adviseren.

Wilt u meer weten over pacht en huur? Neem contact op!

Heb je een geschil over de verdeling van de fosfaatrechten, bijvoorbeeld doordat je je jongvee hebt uitgeschaard bij een ander? Of heb je te maken met wanprestatie door je loonwerker of boekhouder? Wij helpen je graag in het vinden van een juiste (juridische) oplossing, waarbij we ons inspannen om het maximale resultaat voor jou te bereiken.

Wilt u meer weten over bemiddeling? Neem contact op!

Heb je facturen die niet worden betaald of heb je zelf een nota ontvangen waarmee je het niet eens bent? Maak dan tijdig en schriftelijk bezwaar. Het is ook belangrijk om vooraf aan te geven wanneer je zelf een factuur niet kunt betalen. Op deze wijze kun je voorkomen dat er rente en kosten in rekening worden gebracht.

Wilt u meer weten over incasso’s? Neem contact op!

Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer je je zaken vooraf schriftelijk juridisch goed afspreekt, voorkom je latere juridische procedures. Mondelinge overeenkomsten zijn wel juridisch afdwingbaar, maar moeilijk te bewijzen. Je kunt bij ons bijvoorbeeld terecht voor bijvoorbeeld huur- en pachtovereenkomsten, ZZP-contracten, koop-/lease overeenkomsten, vaststellingsovereenkomsten enzovoorts. Ook is het mogelijk dat we bestaande overeenkomsten controleren op juridische fouten/valkuilen. Bij sommige overeenkomsten is het raadzaam ook algemene voorwaarden op te stellen.

Wilt u meer weten over het opstellen van algemene voorwaarden? Neem contact op!

Denk je erover om fosfaatrechten te kopen/leasen of te verkopen/verleasen? Een overeenkomst waarin je de juridische valkuilen vermijdt, is zeer aan te raden. De ontwikkelingen in de agrarische sector laten zich, zoals we weten, niet voorspellen.

Wilt u meer weten over productierechten? Neem contact op!

Wanneer een product niet voldoet aan je verwachtingen, kan er schade ontstaan. Het is dan belangrijk om dit aan de andere partij voor te leggen. Wij kunnen je informeren over de rechten die je hebt. Bij het aansprakelijk stellen van de andere partij is het van belang om de feiten en juridische argumenten op juiste wijze duidelijk te maken. Daarin denken wij graag met je mee.

Wilt u meer weten over schadeafhandeling? Neem contact op!

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert regelmatig controles op de boerenbedrijven uit. Zo kan er een overtreding zijn geconstateerd, waarvoor een boete wordt opgelegd. Dit kan onterecht zijn. Misschien is het voor jou interessant dat wij op basis van no cure no pay deze boete aanvechten. Leveren onze inspanningen je niets op? Dan brengen we je ook niets in rekening.

Wilt u meer weten over het in beroep gaan tegen boetes? Neem contact op!

Heb je een andere juridische vraag? Of heb je een niet-agrarische vraag? Ook dan kun je bij ons terecht. Neem gratis en vrijblijvend contact op!