PAS-melding gedaan, en nu?

Als je een PAS-melding hebt gedaan, kun je verzoeken om deze melding te laten legaliseren. Bedrijven die een PAS-melding willen laten omzetten in een formele toestemming moeten informatie doorgeven aan RVO. RVO heeft de uiterste datum voor het indienen van deze informatie uitgesteld naar 1 oktober 2020.

Het is de bedoeling dat ‘PAS-meldingen’ worden omgezet in natuurvergunningen. Bedrijven die hiervoor in aanmerking willen komen, en aan de voorwaarden voldoen, moeten hiervoor bepaalde gegevens indienen bij RVO.

Het is raadzaam om na te gaan of de referentiesituatie (het jaar 1994, 2000 of 2004) voor het aanvragen van een Wnb-vergunning mogelijk een betere uitgangspositie geeft voor je bedrijf. In dat geval kun je beter een Wnb-vergunning aanvragen, dan af te wachten of de PAS-melding gelegaliseerd wordt.