FrieslandCampina-leveranciers opgelet!

Er kan een tijdelijke standstill-maatregel in de eerste helft van 2018 (een tijdelijke voorwaardelijke FrieslandCampina maatregel) worden ingevoerd. De ledenraadsvergadering heeft daarmee ingestemd.

Of deze standstill werkelijkheid wordt, hangt af van het melkaanbod volgend jaar. Als dit aanbod niet verwerkt kan worden door FrieslandCampina, wordt deze maatregel ingevoerd. Deze maatregel moet minstens veertien kalenderdagen van tevoren worden aangekondigd.

Wat zijn dan de gevolgen?
Voor elk bedrijf wordt een vergelijkingsvolume per dag vastgesteld op basis van de totale hoeveelheid geleverde melk in een referentieperiode. Er zijn drie referentieperiodes:

Referentieperiode 1:
– 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016 voor 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018;
– 1 april 2016 tot en met 30 juni 2016 voor 1 april 2018 tot en met 30 juni 2018.

Referentieperiode 2:
– 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2017 voor 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018;
– 1 april 2017 tot en met 30 juni 2017 voor 1 april 2018 tot en met 30 juni 2018.

Referentieperiode 3:
– 17 september 2017 tot en met 15 oktober 2017.

Daarbij opgemerkt:

* Referentieperiode 1 van toepassing? Dan wordt het vergelijkingsvolume met 2% verruimd.
* Referentieperiode 3 van toepassing? Dan wordt het vergelijkingsvolume gemaximeerd op 1,1 maal het vergelijkingsvolume van referentieperiode 2.

Sanctie: 90% inhouding op maandelijkse garantieprijs over melkvolume boven vergelijkingsvolume.

Er wordt een toeslag over minder geleverde melk ten opzichte van vergelijkingsvolume uitgekeerd.