Positieve toetsing verzoek lichte toets

We krijgen de eerste beslissingen van RVO op het verzoek om een lichte toets binnen. De beoordeling daarvan is dat het verzoek gegrond verklaard is. Voor deze gevallen is het fosfaatreductieplan dus buiten werking gesteld. Voldoe jij ook aan de voorwaarden en wil je ook zo’n verzoek indienen? Het kan nu nog!

Je voldoet aan deze voorwaarden als er vóór 2 juli 2015 sprake is van ‘onomkeerbare financiële investeringen in grond en/of stallen ten behoeve van een grondgebonden uitbreiding’.

Door middel van de volgende documenten kun je dit aantonen:

– Wnb-vergunning/gemeentelijke vergunning
– Financieringsovereenkomst (gericht op het realiseren van deze investeringen)
– Aannemingsovereenkomst (nieuw-/verbouw stal)
– Koopovereenkomst, uittreksel Kadaster
– Pachtovereenkomst
– en wat verder voor jullie situatie relevant is.

Van belang is dat de stukken volledig en zo nodig ondertekend zijn.