Niet op tijd een beslissing? Dit kun je doen!

Ik heb nog steeds geen beslissing op mijn bezwaar, terwijl de beslistermijn allang om is! Kan ik wat doen om RVO te dwingen de beslissing snel(ler) te nemen?

Ja. Je hebt in dit geval o.m. de mogelijkheid om RVO in gebreke te stellen. Als RVO dan niet binnen twee weken een beslissing neemt, wordt hem een dwangsom opgelegd. Deze dwangsom bedraagt tussen de € 20,- en € 40,- per dag met een maximum van € 1.260,-.
Goed om daarbij te bedenken is dat de beslissing niet veel sneller zal gaan. RVO heeft gewoonweg te weinig capaciteit. Je geeft door een ingebrekestelling wel een financiële prikkel om de beslissing eerder te nemen.